خانه کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی
خانه کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی

خانه

کودکان و نوجوانان گل های فاطمی (س)

_

در این خانه فرزندان دختر بالای 6 سال به تعداد 20 نفر از سال 1386 بصورت شبانه روزی مقیم می باشند فرزندان دختر با هماهنگی بهزیستی پس از ورود به خانه ضمن ثبت نام در مدارس عادی به زندگی خود ادامه می دهند و کادر تخصصی مرکز با پیگیری منظم طبق ضوابط مربوطه در صورت امکان زمینه ترخیص دائم این عزیزان را با هماهنگی بهزیستی فراهم می آورند.

آدرس و اطلاعات تماس خانه

کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی (س)

_

برای ارتباط با خانه کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی (س) که از مراکز زیرمجموعه موسسه خیریه بیت الکوثر میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

  • آدرساستان کرمان - شهر زنگی آباد - بلوار معلم فداکار خیابان قهرمان دوچرخه سواری پلاک 483
  • تلفن03433292471
خانه کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی (س) - 3
خانه کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی (س) - 3

خلاصه عملکرد و فعالیت های

خانه کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی (س)

_
1386آغاز فعالیت
از سال 1386 تا کنون بیش ازچندصد فرزند دختر بالای 6 سالدر این مرکز پذیرش شده
20فرزندان دختر مقیم بالای 6 سال