مرکز نوباوگان جوادالائمه
مرکز نوباوگان جوادالائمه

خانه

نوباوگان جوادالائمه (ع)

_

این خانه شبانه روزی از سال 1381 مأمن کودکان 3 تا 6 سال ( دختر و پسر) هم استانی می باشد که به هر دلیل از مهر پدرو مادر محروم گشته اند .از بدو تأسیس تاکنون حدود346 کودک در این خانه پذیرش و پس از پیگیریهای تخصصی با هماهنگی بهزیستی به خانواده اصلی، یا خانواده جایگزین و یا سایر مراکز ترخیص گردیده اند و در حال حاضر هم 15 کودک بصورت شبانه روزی مقیم این خانه می باشند.

آدرس و اطلاعات تماس خانه

نوباوگان جوادالائمه (ع)

_

برای ارتباط با خانه نوباوگان جوادالائمه (ع) که از مراکز زیرمجموعه موسسه خیریه بیت الکوثر میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

  • آدرسزنگی آباد – بلوار معلم فداکار خیابان قهرمان دوچرخه سواری پلاک 482
  • تلفن03433293795
خانه نوباوگان جوادالائمه (ع) - 3
خانه نوباوگان جوادالائمه (ع) - 3

خلاصه عملکرد و فعالیت های

خانه نوباوگان جوادالائمه (ع)

_
1381آغاز فعالیت
346کودکان پذیرش شده
15کودکان مقیم