مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا(ع)
مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا(ع)

مرکز توانبخشی و نگهداری

معلولین ذهنی امام رضا (ع)

_

با پذیرش تعداد 65 نفر معلول ذهنی دختر بالای 14 سال در آبان ماه 1388 فعالیت مرکز شروع گردید . پس از ورود این عزیزان بدلیل مشکلات روحی ، روانی و جسمی تحت رسیدگی های تخصصی قرار گرفته و انواع خدمات درمانی از جمله: پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، کاردرمانی و گفتار درمانی با حضور کارشناسان متخصص و مجرب به آنها ارائه می گردد. در حال حاضر ضمن اینکه اکثر آنها امور شخصی را خودشان انجام می دهند.

آدرس و اطلاعات تماس مرکز

توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا (ع)

_

برای ارتباط با مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا (ع) که از مراکز زیرمجموعه موسسه خیریه بیت الکوثر میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

  • آدرساستان کرمان - شهر زنگی آباد - بلوار معلم فداکار خیابان امام جعفر صادق (ع) پلاک 480
  • تلفن03433293100
مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا (ع) - 3
مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا (ع) - 3

خلاصه عملکرد و فعالیت های

مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا (ع)

_
1388آغاز فعالیت
65معلولین پذیرش شده
فرزندان دختر14سالبه بالا