مراکز زیر مجموعه موسسه خیریه بیت الکوثر

مراکز تحت پوشش

_
مرکز نوباوگان جوادالائمه
مرکز نوباوگان جوادالائمه

خانه

نوباوگان جوادالائمه (ع)

_

این خانه شبانه روزی از سال 1381 مأمن کودکان 3 تا 6 سال ( دختر و پسر) هم استانی می باشد که به هر دلیل از مهر پدرو مادر محروم گشته اند .از بدو تأسیس تاکنون حدود346 کودک در این خانه پذیرش و پس از پیگیریهای تخصصی با هماهنگی بهزیستی به خانواده اصلی، یا خانواده جایگزین و یا سایر مراکز ترخیص گردیده اند و در حال حاضر هم 15 کودک بصورت شبانه روزی مقیم این خانه می باشند.

 

خانه کودکان و نوجوانان

گلهای فاطمی (س)

_

در این خانه فرزندان دختر بالای 6 سال به تعداد 20 نفر از سال 1386 بصورت شبانه روزی مقیم می باشند فرزندان دختر با هماهنگی بهزیستی پس از ورود به خانه ضمن ثبت نام در مدارس عادی به زندگی خود ادامه می دهند و کادر تخصصی مرکز با پیگیری منظم طبق ضوابط مربوطه در صورت امکان زمینه ترخیص دائم این عزیزان را با هماهنگی بهزیستی فراهم می آورند.

خانه کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی
خانه کودکان و نوجوانان گلهای فاطمی
مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا(ع)
مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا(ع)

مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری

معلولین ذهنی امام رضا (ع)

_

با پذیرش تعداد 65 نفر معلول ذهنی دختر بالای 14 سال در آبان ماه 1388 فعالیت مرکز شروع گردید . پس از ورود این عزیزان بدلیل مشکلات روحی ، روانی و جسمی تحت رسیدگی های تخصصی قرار گرفته و انواع خدمات درمانی از جمله: پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، کاردرمانی و گفتار درمانی با حضور کارشناسان متخصص و مجرب به آنها ارائه می گردد. در حال حاضر ضمن اینکه اکثر آنها امور شخصی را خودشان انجام می دهند.

 

مرکز

مثبت زندگی

_

در این خانه فرزندان دختر بالای 6 سال به تعداد 20 نفر از سال 1386 بصورت شبانه روزی مقیم می باشند فرزندان دختر با هماهنگی بهزیستی پس از ورود به خانه ضمن ثبت نام در مدارس عادی به زندگی خود ادامه می دهند و کادر تخصصی مرکز با پیگیری منظم طبق ضوابط مربوطه در صورت امکان زمینه ترخیص دائم این عزیزان را با هماهنگی بهزیستی فراهم می آورند.

مرکز مثبت زندگی
مرکز مثبت زندگی