• کرمان - زنگی آباد - خیابان قهرمان دوچرخه سواری
  • 0140 099 0914

فراموش نکن

پیشنهاد امروز

خانه نوباوگان جوادالائمه(ع)

فرزندان بی سرپرست سن 3 تا 6 سال تحت نظارت بهزیستی در این خانه پذیرش و بصورت شبانه روزی نگهداری می شوند. در حال حاضر تعداد این عزیزان 25 نفر می باشد

  • خانه نوباوگان جوادالائمه(ع)

    فرزندان بی سرپرست سن 3 تا 6 سال تحت نظارت بهزیستی در این خانه پذیرش و بصورت شبانه روزی نگهداری می شوند. در حال حاضر تعداد این عزیزان 25 نفر می باشد